Thư gửi Cục Quản lý giám sát bảo hiểm

Thư gửi Cục Quản lý giám sát bảo hiểm

Gần đây, nhiều người dân bức xúc với bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới, đặc biệt là bảo hiểm xe máy. Tuổi Trẻ trích đăng ý kiến của một chuyên gia gửi đến Cục Quản lý giám...