BIDV chi trả cổ tức bằng tiền lên tới 1.400 đồng/cổ phiếu

.
Trải nghiệm đặc quyền với thẻ BIDV Visa Infinite
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm Chi nhánh BIDV Yangon
BSC chính thức phát hành chứng quyền lần đầu ra công chúng

Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 1056/NQ-BIDV của Hội đồng quản trị BIDV ngày 25/10/2019, BIDV sẽ trả cổ tức năm 2017 và 2018 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

Tổng tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt hai năm 2017 và 2018 BIDV trả cổ tức là 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.400 đồng).

Cổ tức năm 2017: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 700 đồng); cổ tức năm 2018: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 700 đồng). Tổng tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt hai năm 2017 và 2018 là 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.400 đồng).

Đối tượng trả cổ tức: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 và 2018 bằng tiền mặt, ngoại trừ cổ đông thống nhất không hưởng cổ tức năm 2017, 2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 8 tháng 11 năm 2019 (Thứ Sáu). Ngày thanh toán: 12 tháng 12 năm 2019 (Thứ Năm).

Nguồn: laodongthudo.vn